Michal Kumšta - krby - kamna
Facebook

Krbové vložky s teplovodním výměníkem=>Hoxter

             

HLAVNÍ PŘEDNOSTI TEPLOVODNÍCH KRBOVÝCH VLOŽEK HOXTER

Čisté hořeni
Přivedení vzduchu na správné místo do ohniště zabezpečuje dobrou kvalitu
hoření a čistotu pohledového skla. Předehřátý vzduch proudící kolem skla
vytváří před sklem clonu,která zabraňuje jeho zanášení sazemi a prachem.
Pro maximální dosažení toho efektu slouží nastavitelné prvky regulující poměr
přiváděného vzduchu do ohniště.
Stoprocentní kontrola nad ohněm
Ohniště je dokonale utěsněno,aby nekontrolovatelné proudění vzduchu
nenarušovalo efektivní proces hoření. Speciální profil dvířek a těsnění odolávají
vysokým provozním teplotám a zajišťují tak stálost potřebné těsnosti mezi
korpusem a dvířky.
Nahoru výsuvná dvířka
Dvířka se při otevírání zasouvají nahoru a nenarušují tak obytný prostor. Pro
lehký chod celého mechanismu slouží osm teplotně odolných ložisek. V prvním
pohybu se dvířka od korpusu odtahují,aby se nenamáhalo těšnění při následném
pohybu nahoru.
Dvojité prosklení
Dvojité prosklení zvyšuje izolační vlastnosti dvířek. Zmenšuje se tak množství
sálajícího tepla přes pohledového sklo. U menších místností se tak předchází
jejich možného přehřívání. Zároveň se zvyšuje teplota v ohništi,která napomáhá
udržení čistoty pohledového skla.
Bezroštová technologie spalování
Tato technologie umožňuje úplné dohoření paliva a zvyšuje tak účinnost hoření.
Zásadně se tak snižuje množství odpadu z hoření a tím se prodlužuje časový
interval pravidelné údržby. Malé množství jemného popele v ohništi příznivě
podporuje další hoření.
Ekologický provoz
Stejně jako výroba a použité materiály je provoz Hoxter produktů plně v souladu
s přírodou. Svou účinností záměrně podporuje ekologické vytápění. Všechny
produkty Hoxter plní veškeré požadované evropské emisní normy.
Přívod spalovacího vzduchu z exteriéru
Produkty Hoxter jsou standardně připraveny k připojení vzduchu pro hoření
z exteriéru. Nedochází tak ke spalování kyslíku a zároveň odsávání tepla
z obytné místnosti. Obytné prostory jsou tak zcela nezávislé na procesu hoření.
Snadné ovládání
Při konstrukci a výběru materiálu pro ovládací prvky je přihlíženo na to, aby při
provozu nedocházelo k jejich přehřívání. Přesto zůstávají jejich tvary a funkční
pohyby velmi přirozenými a intuitivními.
Bezpečný provoz
O bezpečný provoz teplovodních vložek se stará vestavěná dochlazovací smyčka
ve spolupráci s termostatickým ventilem. V případě dosažení nežádoucí vysoké
teploty 95°C v teplovodním výměníku se otevře termostatický ventil a pouští
do smyčky studenou vodu z vodovodního řádu. Proudící voda ve smyčce ochlazuje
teplovodní výměník,čímž teplota klesá na provozní hodnoty 60-80°C.
Modely v provedení Výkon+
Některé z teplovotních krbových vložek jsou dostupné v provedení Výkon+. Tyto
produkty jsou upraveny pro práci s vyššími dávkami paliva. Ohniště při vyšších
dávkách paliva produkuje více tepelné energie,která je v trubkovém výměníku
převáděna do vody.
Zaručená pevnost korpusu
Teplovodní krbové vložky plnohodnotně zastávají funkce kotle na ohřev vody,
proto také podléhají podobným bezpečnostním kritériím. Simulací tlakového
zatížení korpusu se zjišťují vlastnosti teplovodních krbových vložek v hraničních
situacích a dimenzují se tak bezpečnostní prvky. Je to další stupeň zabezpečení,
který poskytujeme našim zákazníkům.
Efektivní převod energie ve výměníku
Konstrukce výměníku má zásadní vliv najeho budoucí funkčnost a účinnost. Před
uvedením každého produktu na trh je simulováno a upravováno proudění vody
ve výměníku tak,aby výměník předával maximální výkon do vody.

               

UPOZORNĚNÍ !
Krbové vložky HOXTER neprodáváme samostatně, ale pouze včetně
instalace  krbové vložky nebo včetně kompletní obestavby krbu !


Při montáži krbové vložky do objektu k trvalému bydlení účtujeme
sníženou sazbu DPH.
 
  


Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Spolupracujeme: HEIN Kachle -